Telefonų tinklo įvedimas

1909 m. buvo pasirašyta sutartis su Gardino pašto – telegrafo skyriumi ir Varšuvos elektros įrenginių bendrove, dėl telefono tinklo įsteigimo ir realizacijos projekto, kurioje buvo teigiama: “Dėl Gardino telefono tinklo vystymo ir Druskininkų kurorto atvykėlių patogumui, projektuojama sujungti telefono linija Gardiną ir Druskininkus bei įrengti centrinę stotį pačiuose Druskininkuose”. Vėliau buvo suprojektuotas ir nuvestas telefoninis ryšys tarp Druskininkų ir Ratnyčios.

      R.F.Goriačeva. Druskininkų mineraliniai vandenys: praeities puslapiai.Dainava. 2006 Nr.1, p. 17.