Tarpukaris 1920-1939

1925

 Świat, 1925, Nr.20, lenkų k.
Straipsnis (p.37) „II.Druskieniki“ . Minimos pavardės: dr. Wolfgang, Teodor Narbut, Ignacy Kraszewski, Eliza Orzeszkowa, M.Malinowski. Kurorto situacija po I Pasaulinio karo, atstatymo darbai, kurorto istorija, I Pasaulinio karo padariniai kurortui, statistika iki I Pasaulinio karo (20000 atvykėlių). 
Fotografijos: „Jezioro „Druskonie“ i willa „Linksma“, „Zaklad kąpielowy w Druskienikach“, „Place tenisowe w Druskienikach“.
Apsk. Nr. DMM GEK- 2498/M-

1927

Źołnierz Polski, 1927, Nr. 22, lenkų kalba.
Fotografija „W dniu swięta naradowego obiadowal 23 bataljon  pogranicza w Druskienikach wspolne z przedstawicielami spoleczenstwa“ (Nacionalinės šventės dieną 23 pasieniečių  bataljonas pietavo Druskininkuose kartu su visuomenės atstovais) – 425 p. Pietūs vyksta bažnyčios aikštėje.
Apsk. Nr. DMM GEK- 2318/PF-

 Światowid, ?, Nr.30, lenkų kalba.
Fotografija, fot. Bulhak (p.11)  „Druskienniki. Niemen, rozdzielający terytorjum Rzeczypospoltej od Litwy kowienskiej“ (Druskininkai. Nemunas, skiriantis Respublikos teritoriją nuo Kauno Lietuvos).
Apsk. Nr. DMM GEK- 2501/M-

 Światowid, 1927, Nr. 39, lenkų kalba.
Fotografija (p.4) „Marszalek Pilsudski w Druskienikach“. Tekstas po fotografija (minimi asmenys: gydytojas Talheim, gyd. Jelinski, studentas Zdanowicz.
Apsk. Nr. DMM GEK- 2500/M-

Światowid, 1927, Nr. 45, lenkų kalba.
Fotografija (p.7) „Marszalek Pilsudski w filmie“ ir tekstas po fotografija, kuriame sakoma, kad tai – scena iš filmo „My Pierwsza Brygada“ („Mes – Pirmoji brigada“), kurios jau yra susukta jau 2000 metrų. Nuotraukoje užfiksuota scena Druskininkuose, kur režisierius Piekarski atlieka Komendanto rolę, šalia jo stovi „Klio – Film“ direktorius Bigost.
Apsk. Nr. DMM GEK-2494/PF-

 1929

Tygodnik Illustrowany, 1929, Nr.40, lenkų kalba.
Straipsnis „Z nad Niemna“ (Druskieniki), aut. Jan Szczepkowski, fot. Jan Wolynski, lenkų k. – 769-770 p. Beletristinio stiliaus (minima Meilės sala, Druskininkų pliažas, Druskininkų bičiulių draugija, „Ondyna Druskienickich Zrodel“, Nemunas, Druskonio (orig. Druskonie) ežeras, statoma Katalikų bažnyčia. Minimas neseniai miręs tapytojas, dailninkas ir fotografas, Jan Wolynski, kurio fotografijos, iliustruojančios straipsnį, yra paskutinės.
Fotografijos: „Z naszego wyrzeža roztacza się przepiękny widok na Niemen, plažę i Wyspę milosci“ (Meilės sala), „Jezioro Druskonie. Ciche wody jeziora są terenem sportu wioslarskiego“ (Druskonio ežeras), „Kaskadowki na Rotniczance. Kaskada wody okrywa fantastycznym plaszczem kąpiących się“ (Ratnyčėlės kaskados), „Rotniczanka, niby gorski potok, szumi wsrod uroczych scian wąwozu“ (Ratnyčėlės srauni tėkmė ir statūs skardžiai), „Fragment z parku. Zejscie do zrodla“ (Parko fragmentas. Įėjimas prie šaltinio) , „Niektore wille prezentują się dosc okazale“ (Frankelio vila), „Z pysznej kąpieli w Niemnie možna tylko w miejscach wytyczonych“ (Pliažas prie Nemuno).
Apsk. Nr. DMM GEK- 2474/M- 

Kurjer literacko – naukowy, 1929, nr.5, lenkų k.
Straipsnis apie Druskininkus ,, Wsród nadniemieńskich borów” ir fotografija ,,Druskieniki”. Nad Niemnem” – 13 p. Minima praėjusio sezono lankytojų statistika – 6000. Aprašoma kurorto geografinė padėtis, gatvės, klimatas, minimas kurorto direktorius M.Malinowski. Rašoma apie tuo metu veikiančius mineralinio vandens šaltinius: ,,nr.1”, ,,Nasza”, ,,Ondyna” (juos ištyrė prof. U.J. Korczyński), jų pagalba gydomas ligas; gydyklą su 150 kabinų, veikiančiu elektroterapiniu kabinetu ir kvarco lempa, nupasakojamas ir gydymas saule, oru bei mankšta. Minimos gydytojų pavardės: Žebrowski iš Varšuvos, Jasiński ir Singalewicz iš Vilniaus.
Apsk. Nr. DMM GEK-3061/M

1930

Województwo Białostockie” (“Krajobraz I”), 1930, lenkų k.
Tekstas apie Druskininkus “Ze złotej księgi Druskienik” (J.Pilsudskio mintys apie Druskininkus) – 35, 36 p. Prie teksto 3 Druskininkų vaizdų fotografijos: ,,Druskieniki. Brzeg Niemna w Parku.”, “Marszalek Piłsudski w Druskienikach.”, “Druskieniki. Marszalek Piłsudski.”
Tekstas “Druskieniki” (aut. prof. U.S.B.Bronisław Rudzewski) – 36-39 p. 3 fotografijos: “Marszałek Piłsudski wśród kuracjuszy w Druskienikach.”, “Druskieniki. Aleja sosnowa w parku zdrojowym.”, “Druskieniki. Rotniczanka.”
Tekstas “Nad Niemnem Wilji kochankiem.” (aut. Płk. Perkowicz) – 39- 41 p. 4 fotografijos: “Druskieniki. Rotniczanka.”, “Druskieniki. Tratwy na Niemnie.”, “Jezioro “Lot” – źródło Rotniczanki.”, Druskieniki. Jezioro Druskonie.”.
Straipsnis “Wartości lecznicze i klimatyczne Druskienik” (aut. Prof. Dr. Wacław Jasiński) – 42-45 p. 6 fotografijos: “Druskieniki. Zakład kąpielowy.”, Druskieniki. Hotel Europejski.”, “Druskieniki. Hall w zakładzie kąpielowym.”, “Okolice Druskienik. Las sosnowy.”, Druskieniki. Terenk dla kąpieli powietrzno – słonecznych.”, “Druskieniki. W kąpieli słonecznej.”.
Apsk. Nr. DMM GEK-2564/M

 Tygodnik Illustrowany, 1930, Nr.28, lenkų kalba.
Straipsnis apie Druskininkus „Druskieniki – zdrój kresowy“ – 572-573 p. Aprašoma Druskininkų geografinė padėtis, kurortas lyginamas su kitais Lenkijos kurortais; apžvelgiami pokyčiai, kurie padaryti kurorte, iš akcinės bendrovės perėmus kurortą Valstybinio Lenkijos banko žinion: atliktas didelis Gydyklų remontas, padidintas vonių skaičius, įsteigtas hidropatijos ir elektroterapijos skyrius, padidintos investicijos oro – saulės vonių skyriuje, suplanuotos ir padidintos teritorijos gimnastikai ir gydymui. Išvardintas ligų, kurios gydomos Druskininkuose, sąrašas. Pateikiama lyginamoji 1913,1924, 1927 m. Druskininkų svečių metinė statistika. Straipsnyje atskirai aprašoma komunikacija (susisiekimas su Druskininkais): geležinkeliu iki Druskininkų stoties, po to automobiliu, autobusu ar vežimu. Nurodomas kelionės trukmės laikas. Išskirtos pramogos: baliai ir šokiai, koncertai parke, tenisas, futbolo, tinklinio aikštelės, valtys irklavimo sportui. Smėlėtas pliažas Nemuno krane, Ratnyčėlės kaskados. Gausybė vietų žvejybai: Nemunas, Ratnyčėlė, aplinkiniai ežerai. Pasivaikščiojimams tinka parkas prie Nemuno ir Ratnyčėlės, Nemuno krantas, Druskonio ežero krantas, ilgesnėms išvykoms: Raigardas, Latežeris, ežerai Grūtas ir Ilgis, Mergelių akys. Teigiama, kad grybautojus pradžiugins daug baravykų, rudmėsių ir kazlėkų. Minima Druskininkų bičiulių draugija, kuri išlaiko gerą kultūros ir sporto renginių lygį, Informacijos biuras. Maudynės ir visos procedūros yra prižiūrimos gydytojų. Kurorto gydytojas Dr. Tadeusz Rymkiewicz iš Vilniaus. Sezono gydytojai: dr. Eugenija Lewicka (saulės – oro vonios), dr. Halina Wasilewska (hidropatija ir elektroterapija). Konsultantai: Vilniaus Stepono Batoro universiteto profesorius dr. Januszkiewicz (vidaus ligos), dr. Władyczko Stanisław (nervų ligos), dr. Aleksander Talheim iš Gardino (ginekologija). Išvardinti profesoriai ir prof. Schilling – Siengalewicz atlieka mokslinį darbą, tiria Druskininkų mineralinių vandenų prigimtį, prižiūri kurorto veiklą ir numato kurorto vystymosi ateities gaires. Minimos kurorto valdytojų pavardės: Witold Abramowicz, inž. Markiewicz, dr. Rymkiewicz. Kiti: Nebelski, Ryminski, kun. Milkowski, Panczakiewicz, prof. Włacław Jasiński.
Fotografijos: „Nowy gmach łazienek zakladowych urzędzony według najnowszych wymagań higieny i techniki“ (Gydykla), „Plaża rzeczna i tonący w zieleni Zakład kąpielowy“ (Meilės salos pliažas ir Gydykla), „Tak wyglądały Druskieniki, zniszczone przed działania wojenne“ (Karo nuniokoti Druskininkai), „Plaża powietrzna i słoneczna specjalnie urządzona dla kuracjuszy“ (aikštelė saulės – oro procedūroms), „Źródło „Nane“ w parku zdrojowym“ (Šaltinis „Naša“ ant Nemuno kranto).
Straipsnis apie Druskininkus „Rozwój Druskienik – gminy“ – 595 p., aut. B-Ki.  Aprašoma Druskininkų valdytojų Vitoldo Markievičiaus (Witold Markiewicz) darbai, atliekami po karo: mokyklos atstatymas, naujų gatvių tiesimas (minima, kad Maršalo Pilsudskio gatvės kaina 12000 zlotų), naujos bažnyčios statyba. Minimos pavardės: kun. Wołejko, Witold Markiewicz, senatorius Roman.
Fotografijos: „Ks. Proboszcz Wołejko, którego inicjatywie i energji zawdzięca gmina Druskieniki nowy kośćiół“  (kun. Voleiko portretas), „Nowy kośćiół w Druskienikach“ (Nauja bažnyčia Druskininkuose).
Reklaminis straipsnelis apie pensionatą „Dworek“ Druskininkuose „“Dworek w Druskienikach““ – 595 p., aut. G.S.  Rašoma, kad pensionatas priklauso p. Z.Grudzinskai, turi 32 kambarius su balkonais, yra įvesta elektra ir kanalizacija. Fotografija „Druskieniki. Willa p . Zofji Grudzińskiej“ (Zofijos Grudzinskos vila).
Apsk.Nr. DMM GEK-2558/M

 1933

Rodzina polska, 1933, gegužė, lenkų k.
Straipsnis apie Druskininkus „Druskieniki“ – 153 p. Autorius A.Z. Aprašoma laukinė Druskininkų gamta, apylinkės, užsimenama apie europietišką aptarnavimą ir komfortą, Druskininkų išskirtinumą Lenkijos kurortų kontekste. Minimi objektai: Gydymo saule, oru ir judėjimu parkas, Ratnyčėlė, Nemunas, Uciecha, Viečiūnai, Druskininkų gydykla ir mineralinio vandens gėryklos, purvas, inhaliatoriumas, maudynės Nemune ir kaskados Ratnyčėlėje, pliažai, sporto aikštės. Druskininkai lyginami su Ciechocineku, Kissingenu, Francensbadu. Gydymas oru, saule ir vandeniu yra vienintelis toks gydymo būdas Lenkijoje. Iš apylinkių objektų išskiriami: Latežeris, ežeras „Mergelių akys“, ežeras Ilgis ir Grūtas, Švendubrė, legendomis apipintas Raigardo miestas. Rašoma, kad Druskininkuose netrūksta pramogų: vyksta šokiai, daug kavinių ir įvairių atrakcijų. Straipsnyje pateikiama Kraševskio citata apie Druskininkus.
Fotografija – „Dom zdrojowy“ (Gydykla) – 153 p.
Apsk. Nr. DMM GEK-2561/M

 1934

Na szerokiem świecie, 1934, Nr. 42 (312), lenkų kalba.
Žinutė apie Druskininkus „ Nowa kolej w Polsce“ – 2 p. Pranešama apie praeitą savaitę atidarytą geležinkelio ruožą Pariečė – Druskininkai. Dalyvavę asmenys: komunikacijos ministras Butkiewicz, direktorius Falkowski, viceministras Pietrzyński, buvęs premjeras Prystor, gen. Krzemiński ir viceministras  Piasecki.
Fotografija (geležinkelio ruožo atidarymas) – 2 p.
Apsk. Nr. DMM GEK-2559/M

 1935

Światowid, 1935, Nr. 24, lenkų kalba.
Fotografo L.Baranowski nuotrauka „Solanka Druskienicka“ (Mineralinis šaltinis Druskininkuose“.
Apsk. Nr. Bn

Światowid, 1935, Nr. 29/571, lenkų kalba.
Tekstas: straipsnis „Sezon w Druskienikach“ (p.10) – komentuojamos publikuojamos fotografijos: I pliažas ant Nemuno kranto, gydyklos, Gydymo saule, oru ir judėjimu parkas, Gydyklų parkas su Estrada.
Apsk.Nr. DMM GEK- 2503/M-  

1936

Wiarus, 1936, Nr.17, lenkų k. Nuotrauka I viršelyje “Wiosna w parku Druskienickim”.
Apsk. Nr. DMM GEK-2554/M

 Rodzina polska, 1936, rugpjūtis, Nr.8, lenkų k.
Fotografija „Jezioro Druskonie w Druskienikach“ (Druskonio ežeras Druskininkuose) – p. 253
Apsk.Nr. DMM GEK-2562/M

 1937

 Turystyka, 1937, Nr.5, lenkų kalba.
Tekstas:  „Druskieniki w przededniu jubileuszego sezonu“ (Druskininkai jubiliejinio sezono metu“) – p. 12 ir fotografija „Druskieniki“ (Druskonio ežeras, vila „Linksma“ ir bažnyčia). 
Apsk. Nr. DMM GEK- 2479/M-

 Rodzina polska, 1937, lapkritis, Nr.11, lenkų k.
Tekstas apie Druskininkus “Z tej strony Niemna” – 462-465 p. 12 Druskininkų fotografijų: “Druskieniki. Kąpiele słoneczno – powietrzne.”, “Druskieniki. Urwisty brzeg Niemna.”,  “Druskieniki. Kryty deptak i muszla koncertowa.”, “Druskieniki. Basen dla dzieci.”, “Druskieniki. Ławka Marszałka.”, “Druskieniki. Pijalnia wód.”, “Druskieniki. Widok Niemna.”, “Druskieniki. Kośćiół.”, “Druskieniki. Autorka niniejszego artikułu na wywczasach.”
Apsk.Nr. DMM GEK-2563/M

 1938

 Kobieta w Świecie i w Domu, 1938, Nr.17, lenkų kalba.
Tekstas: „Nad Niemnem i Rotniczanką“ („Prie Nemuno ir Ratnyčėlės“) – p.1-2. Beletristinio stiliaus straipsnelis. Minimi objektai: „Soliarium im. Dr. Lewickiej“, Ratnyčėlė, Nemunas, Pilsudskio suolelis, Lietuva, laivas „Smigly“. Fotografijos: „Ulubiona lawka Marszalka Pilsudskiego nad Niemnem“ (p.1), „Brzeg Niemna na Pogance“, „Piękne brzegi ocienionej Rotniczanki“, „Jezioro Druskonie“ – p. 2.
Apsk. Nr. DMM GEK-2431/M- 

Płomyk,1938, Nr. 26, 1938, lenkų k.
Fotografija su Druskininkų vaizdu “Niemen pod Druskienikami” (fot. Poddębski) – 803 p.
Apsk. Nr. 2557/M