Elektros apšvietimo įvedimas

1913 m. buvo sudaryta koncesinė sutartis tarp Gardino pašto – telegrafo apygardos ir Bialystoko elektros tinklų dėl elektros apšvietimo įvedimo Druskininkuose.

     R.F.Goriačeva. Druskininkų mineraliniai vandenys: praeities puslapiai.Dainava. 2006 Nr.1, p. 17.