Druskininkai paskelbti gydomąja vietove

 <…> 1794 metų birželio 20 d. aplankėme gydomaisiais vandenimis garsėjančią Druskininkų vietovę ir radome reikalą pasirašyti dekretą dėl jos paskelbimo gydomąja vieta su Komiteto bei Daktaro išlaikymu iš Karaliaus iždo <…>.

     Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Stanislavas Augustas Poniatovskis.

      Станислав Август Понятовский. Мемуары, т. II, Mocквa: Терра, 1996, c. 299.