II Pasaulinis karas 1939-1945

1941

 Pionierius, 1941.VI.15 d., Nr. 22 [41], lietuvių kalba.
II viršelyje – fotografijos: „Druskininkų pionierių stovyklos vadovybė“, „ Inst. Tiščenko sveikina gerai baigusią instruktorę drg. Žukaitę“.
Apsk. Nr. DMM GEK-2296/PF-