Pirmasis viešasis transportas

  Pirmosios žinios apie automobilio panaudojimą keleivių vežimui Lietuvoje aptinkamos jau 1905 metais. Laikraštis „Vilniaus žinios“ rugsėjo 16 (29) d. Nr. 225 rašė: „Druskininkų gyventojas Pogulianovskis gavo leidimą įtaisyti susisiekimą automobiliu tarp Druskininkų ir Peterburgo-Varšuvos geležinkelio stoties „Porečje“. Pogulianovskis jau užsakė Prancūzijoje automobilius ir kaip tik pabaigs plentą, ketina leisti automobilius važinėti.“ Plentas buvo baigtas tiesti 1906 m. gegužės mėnesį, tą liudija “Įrengto kelio Druskininkai – Porečje geležinkelio stotis (tada – “Druskininkų stotis”) 1906 m. gegužės 20 d. patikrinimo aktas. Todėl galima manyti, kad iš Porečje stoties poilsiautojai į Druskininkus galėjo būti pradėti vežioti 1906 m. vasarą ir tai būtų pirmas autobuso maršrutas Lietuvoje, tačiau tikslesnių duomenų apie šį maršrutą aptikti nepavyko. Yra tik keletas netiksliai datuotų nuotraukų.
    1908 m. laikraštis “Kurjer Litewski” birželio 17 (30) d. Nr. 136 pranešė: “Druskininkai. Druskininkų gydyklų valdžia išsirašė didžiausią šiuo metu savaeigį omnibusą “Daimler”, talpinantį 40 keleivių. Automobilis 4 kartus per dieną vyksta į Peterburgo geležinkelio stotį Porečje paimti poilsiaujančiųjų. Visą kelią įveikia per 20 minučių. Užmokestis nuo vieno žmogaus 75 kapeikos (kelionė su vežiku kainavo 1 rublį)”. 1909 m. tarp Druskininkų ir Porečje vietoje vokiško autobuso važinėjo naujai įsigytas prancūziškas.
    Druskininkų valdybos autobusai 1911 m. vasarą visų pirma buvo miesto valdybos viešbučių autobusai, todėl nieko nuostabaus, kad ne kartą teko atiduoti pirmenybę miesto viešbučių svečiams.
    1914 m. gegužės 27 d. Gardino gubernijos tvarkomojo komiteto posėdžio protokole užfiksuota, kad Druskininkų stoties gyventojui Antonui Leikovskiui leidžiama vežioti automobiliu atvykėlius nuo Druskininkų geležinkelio stoties (Porečje) iki Druskininkų.

    Panaudota informacija iš Nacionalinio Baltarusijos Gardino istorijos archyvo, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos bei Ričardo Žičkaus straipsnio “Kelių autotransportas iki 1941 m.” (prieiga internete http://technikosmuziejus.lt/paveldas/lt/susisiekimo-paveldas).