Druskininkai paskelbti kurortu

Pagrindinis Druskininkų mineralinių vandenų kurorto organizatoriaus ir formuotojo vaidmuo atitenka Gardino civiliniam gubernatoriui Grigorijui Gavrilovičiui Dopelmajeriui (Doppelmajer), kuris tiesiogiai užsiėmė ir kurorto įrengimu. 1837 m. jam vadovaujant buvo sudarytas “Specialios įstaigos prie Mineralinių vandenų įrengimo projektas”, kuris 1837 m. gruodžio 31 d. buvo pateiktas apsvarstyti Nikolajui I, o 1838 m. sausio 4 d. buvo jo patvirtintas. Druskininkų mineralinių vandenų vystymui ir statyboms Kredito bankas 26-iems metams skyrė 25 000 rublių sidabru dydžio paskolą. Tais pačiais metais savo veiklą pradeda “Druskininkų mineralinių vandenų įstaigos valdymo komitetas”, kurio pirmininku tampa Dopelmajeris.
     Ministrų komiteto 1838 m. liepos 5 d. sprendimu buvo paskirti prievaizdas “tvarkai ir statyboms prižiūrėti”, etatinis gydytojas ir vaistininkas. Nuo tada prasideda greitas tuo metu vadintos “Druskininkų mineralinių vandenų įstaigos” vystymasis.

     R.F.Goriačeva. Druskininkų mineraliniai vandenys: praeities puslapiai.Dainava. 2006 Nr.1, p. 14-15.