Druskininkams suteiktas miestelio statusas

 Pradedant 1838 m. įvairiuose vadovuose, rodyklėse bei enciklopedijose Druskininkai vadinami ir kaimu, ir miesteliu, ir dvaru. Dėl to iki pat 1892 m. Gardino gubernatorius ir Vilniaus generalgubernatorius intensyviai susirašinėja su Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir kitomis dėl Druskininkų administracinio statuso juridinio patvirtinimo. Ir tik 1893 m. sausio 14 d. Gardino gubernatoriaus valdyba paskelbia oficialų sprendimą: “Dėl visuomenę jaudinančio vadinamų Druskininkų mineralinių vandenų miestelio ar kaimo gyvenvietės kategorijai priskyrimo klausimo, Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Finansų ministerija, ir Vilniaus, Kauno, Gardino generalgubernatoriui sutikus, nusprendė, kad ta Druskininkų dalis, kuri nėra valdoma valstiečių, nuo to momento, kai buvo įsteigta miestiečių miesto valdyba (1889 m. balandžio 17 d.), turi būti laikoma miesto gyvenviete, t.y. miesteliu, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

     R.F.Goriačeva. Druskininkų mineraliniai vandenys: praeities puslapiai.Dainava. 2006 Nr.1, p. 16.