Aktualijų archivas  -  Archyvai: DIIC

2020 metai

Birželis

Liepa

 • Istoriniai įvykiai 2020-07-29 Skaityti plačiau
 • Pirmą kartą Druskininkai paminėti 2020-07-29 Druskininkai pirmą kartą paminėti 1636 m. spalio 2 d. Pervalko miestelėnų ir valstiečių skunde dėl seniūno savivalės ir išnaudojimo. Tuo metu Druskininkų kaimas priklausė Pervalko dvarui.      Karaliaus revizorių sprendimas dėl Pervalko miestelėnų ir valstiečių skundo prieš savo seniūną, 1636-10-02, Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais, I dalis XVI-XVII amžiai, sudarė K.Jablonskis, Vilnius, 1959, p. […] Skaityti plačiau
 • Druskininkai paskelbti gydomąja vietove 2020-07-29  <…> 1794 metų birželio 20 d. aplankėme gydomaisiais vandenimis garsėjančią Druskininkų vietovę ir radome reikalą pasirašyti dekretą dėl jos paskelbimo gydomąja vieta su Komiteto bei Daktaro išlaikymu iš Karaliaus iždo <…>.      Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Stanislavas Augustas Poniatovskis.       Станислав Август Понятовский. Мемуары, т. II, Mocквa: Терра, 1996, c. 299. Skaityti plačiau
 • Mizarų meteoritas 2020-07-30 Druskininkų apylinkėje, Mizarų kaime yra vienas iš kelių Lietuvoje aptiktų meteoritinių kraterių, kuris išryškėjo 1969–1971 metais, padarius Druskininkų apylinkių geofizinę nuotrauką. Tada ištyrus konkrečią medžiagą, buvo pripažinta, kad prieš 500-600 milijonų metų čia įvyko kosminė katastrofa – dideliu greičiu į Žemės paviršių atsitrenkė maždaug 200 m skersmens dangaus kūnas. Tai beveik taisyklingos apvalios formos įduba, […] Skaityti plačiau
 • Druskininkai paskelbti kurortu 2020-07-29 Pagrindinis Druskininkų mineralinių vandenų kurorto organizatoriaus ir formuotojo vaidmuo atitenka Gardino civiliniam gubernatoriui Grigorijui Gavrilovičiui Dopelmajeriui (Doppelmajer), kuris tiesiogiai užsiėmė ir kurorto įrengimu. 1837 m. jam vadovaujant buvo sudarytas “Specialios įstaigos prie Mineralinių vandenų įrengimo projektas”, kuris 1837 m. gruodžio 31 d. buvo pateiktas apsvarstyti Nikolajui I, o 1838 m. sausio 4 d. buvo jo […] Skaityti plačiau
 • Pirmasis reklaminis straipsnis apie gydymą Druskininkuose 2020-07-29  Galima sakyti, T. Narbuto pirmoji pažintis su Druskininkais buvo kartu ir atsitiktinė, ir lemtinga. 1813 m. jis pajuto nepakeliamus skausmus kojose. Vilniaus medikai nustatė nepagydomą raumenų paralyžių, todėl T. Narbutas susikonstravo susisiekimo priemonę – vežimaitį su ratukais. Turbūt gresiančio luošumo istorikas nebūtų išvengęs, jeigu ne jo kaimyno, neturtingo bajoro, pasakojimas apie gydomuosius Druskininkų vandenis. T. […] Skaityti plačiau
 • Muitinės užkardos ir perkėlos įsteigimas 2020-07-29   1839 m. Augustavo gubernatoriaus raporte Vyriausybinei finansų ir mokesčių komisijai pranešama: ”… penkių mylių atstumu nuo gubernijos miesto Gardino, valdiškame kaime Druskininkuose prie Nemuno upės trykšta mineralinių vandenų šaltiniai, kurių gydomoji galia jau seniai buvo žinoma ir Jo Didenybės Imperatoriaus maloniai Aukščiausiojo buvo teiktasi įsakyti šiuos šaltinius įrengti pagal kitų žinomų mineralinių vandenų pavyzdį […] Skaityti plačiau
 • XIX a. susiekimas ir transportas 2020-07-29   1839 m. iš Druskininkų į Gardiną du kartus per savaitę kursavo diližanas, perveždavęs keleivius, korespondenciją ir siuntinius. Kadangi kelias šia kryptimi buvo smėlėtas, kelionė trukdavo 8 valandas. Bet jau nuo 1862 m., nutiesus Sankt Peterburgo – Varšuvos geležinkelį, kelias nuo Gardino iki Druskininkų sutrumpėjo daugiau nei dvigubai, o XIX a. pabaigoje kasdien šia kryptimi […] Skaityti plačiau
 • Šių dienų atvirukai 2020-07-30 Skaityti plačiau
 • Tarybinis laikotarpis 2020-07-30 Skaityti plačiau
 • Pirmasis viešasis transportas 2020-07-29   Pirmosios žinios apie automobilio panaudojimą keleivių vežimui Lietuvoje aptinkamos jau 1905 metais. Laikraštis „Vilniaus žinios“ rugsėjo 16 (29) d. Nr. 225 rašė: „Druskininkų gyventojas Pogulianovskis gavo leidimą įtaisyti susisiekimą automobiliu tarp Druskininkų ir Peterburgo-Varšuvos geležinkelio stoties „Porečje“. Pogulianovskis jau užsakė Prancūzijoje automobilius ir kaip tik pabaigs plentą, ketina leisti automobilius važinėti.“ Plentas buvo baigtas […] Skaityti plačiau
 • Paštas Druskininkuose 2020-07-29 1853 m. pradeda veikti Gardino pašto kontoros Druskininkų skyrius.          R.F.Goriačeva. Druskininkų mineraliniai vandenys: praeities puslapiai. Dainava. 2006 Nr.1, p. 17. Skaityti plačiau
 • Druskininkams suteiktas miestelio statusas 2020-07-29  Pradedant 1838 m. įvairiuose vadovuose, rodyklėse bei enciklopedijose Druskininkai vadinami ir kaimu, ir miesteliu, ir dvaru. Dėl to iki pat 1892 m. Gardino gubernatorius ir Vilniaus generalgubernatorius intensyviai susirašinėja su Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir kitomis dėl Druskininkų administracinio statuso juridinio patvirtinimo. Ir tik 1893 m. sausio 14 d. Gardino gubernatoriaus valdyba paskelbia oficialų […] Skaityti plačiau
 • Telefonų tinklo įvedimas 2020-07-29 1909 m. buvo pasirašyta sutartis su Gardino pašto – telegrafo skyriumi ir Varšuvos elektros įrenginių bendrove, dėl telefono tinklo įsteigimo ir realizacijos projekto, kurioje buvo teigiama: “Dėl Gardino telefono tinklo vystymo ir Druskininkų kurorto atvykėlių patogumui, projektuojama sujungti telefono linija Gardiną ir Druskininkus bei įrengti centrinę stotį pačiuose Druskininkuose”. Vėliau buvo suprojektuotas ir nuvestas telefoninis […] Skaityti plačiau
 • Elektros apšvietimo įvedimas 2020-07-29 1913 m. buvo sudaryta koncesinė sutartis tarp Gardino pašto – telegrafo apygardos ir Bialystoko elektros tinklų dėl elektros apšvietimo įvedimo Druskininkuose.      R.F.Goriačeva. Druskininkų mineraliniai vandenys: praeities puslapiai.Dainava. 2006 Nr.1, p. 17. Skaityti plačiau
 • Pušų spyglių ekstrakto gamyba 2020-07-29 1896 m. Gardino gubernijos valdybos Gydymo skyrius išdavė leidimą pardavinėti Druskininkų provizoriaus Stanislovo Milicerio sukurtą pušų ekstraktą vonioms, kurio sudėtis buvo aprobuota 1898 m. Sankt Peterburge vykusioje Gydymo – higienos parodoje.      1907 m. Druskininkuose atidaroma laboratorija gaminti pušų eterinį aliejų, pušų aromatinį balzamą, ajerų aliejų, kuriuos sėkmingai naudojo įvairiose gydymo procedūrose.      R.F.Goriačeva. Druskininkų mineraliniai vandenys: praeities […] Skaityti plačiau
 • Apie Vandentiekio ištakas Druskininkuose 2020-07-29   Druskininkų versmių gydomosios galios buvo žinomos dar XVIII a.     1930 metais kurortą ėmė valdyti Lenkijos krašto ūkio bankas, o po metų nupirko Lenkijos iždas. Tuo metu susirūpinta centralizuoto vandentiekio sistemos įrengimu kurorte, nes, jam plečiantis ir garsėjant, kokybiško vandens tiekimas gyventojams, gydyklai, viloms tapo būtinybe. Buvo išgręžti pirmieji bandomieji gręžiniai, atliktos vandens cheminės analizės.Informacijoje, […] Skaityti plačiau
 • Ratnyčios pakrantės 2020-07-29 Pietiniame Lietuvos panemunyje yra ūksmėtas Ratnyčios upelis. Neilgas jis – tik 33 km jo vandenų vaga teturi. Aukštupyje – Latežeris, dar pora nedidelių ežerė­lių, kurie savo vandenį taip pat įlieja į Ratnyčią – yra jos aukštupiai. Ratnyčia panaši į mūsų aprašytą Luknelę: teka smė­lėtu paviršiumi, baseine yra nedidelių ežerų. Tačiau ji turi ir savitumų, Smėlynai […] Skaityti plačiau
 • Druskininkų vaizdų atvirukai 2020-07-30 Muziejuje kaupiami tik ikonografiniai (miesto vaizdą ar tų laikų aktualiją užfiksavę atvirukai): visi atvirukai su Druskininkų vaizdais, kaip atskiro laikotarpio, leidėjo, fotografo, atlikimo technikos, serijos, apipavidalinimo ir kitų požymių unikalus vienetas.Visas rinkinys yra skirstomas į istorijos laikotarpius: carinį, I Pasaulinio karo, tarpukario, II Pasaulinio karo, tarybinio, šiandienos (nuo 1990 m. iki šių dienų).Rinkinio  gausiausias segmentas […] Skaityti plačiau
 • II Pasaulinis karas 2020-07-30 Skaityti plačiau