Neformalusis suaugusiųjų švietimas

NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS MUZIEJUJE IR GALERIJOJE

Druskininkų miesto muziejaus ir Galerijos vykdomos veiklos orientuotos į vieną iš svarbiausių sparčiai modernėjančiame pasaulyje veiklų – suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą. Nauji iššūkiai keičia suaugusiųjų požiūrį į mokymąsi ir skatina juos ieškoti naujų mokymosi galimybių, dažnai neturinčių atitikmens formaliajame suaugusių švietime. Druskininkų miesto muziejus ir Galerija yra ta vieta, kuri vienija įvairių gyventojų grupių poreikius atitinkantį neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

Druskininkų miesto muziejus neformaliajam suaugusiųjų švietimui siūlo miesto istoriją pristatančias ekspozicijas bei gertuvėlių ir druskinių kolekcijas, jų savarankiškas arba su gido pagalba lankymas ugdo ir skatina suaugusiųjų kultūrinę savišvietą.  Nuolat vykstančios ekskursijos, parodos, nuolatinės edukacijos ir proginės dirbtuvėlės, koncertai, konferencijos, šventinės akcijos ir kiti renginiai labai prisideda prie gyventojų ir miesto svečių užimtumo ir švietimo, stengiantis atliepti suaugusių asmenų mokymosi poreikius ir galimybes.

Druskininkų miesto muziejaus galerija skatina profesionalių meno kūrėjų iniciatyvas, supažindina visuomenę su profesionaliąja daile ir naujais autoriais, didina vietos bendruomenės ir kurorto svečių kultūrinį identitetą rengiant edukacinius užsiėmimus, paskaitas ir parodas, sudaro sąlygas saviraiškai ir patirties sklaidai, įkvepia diskusijoms. Tai vieta, kur verta apsilankyti ir pasisemti idėjų, stebint profesionalių dailininkų darbų ekspozicijas, susitikti su bendraminčiais naujų parodų atidarymų metu ir keistis įžvalgomis, užduoti klausimus ir turiningai leisti laisvalaikį.

Druskininkų miesto muziejuje ir Galerijoje vykdomos edukacinės programos, pritaikytos suaugusiųjų neformaliam švietimui. Muziejuje edukacinės programos orientuotos į miesto istorijos pristatymą. Dvi iš jų kurorto atsiradimą ir suklestėjimą pristato sujungiant miesto atsiradimą nulėmusius gamtos lobius su Druskininkų istorija – „Stebuklinga druskos galia“ ir „Svečiuose pas kurorto vaistininką“. Piešimo ant vandens metu „Mistiški EBRU žemėlapiai“ trumpai pristatoma žemėlapių raida ir Druskininkų vieta juose. Galerijoje vyksta edukacijos pritaikytos Išmaniajai klasei, kurios yra patrauklios ir vyresnio amžiaus žmonėms, norintiems užtvirtinti ir kelti savo informacinių technologijų bei kompiuterinio raštingumo žinias. Tam yra skirta visa edukacinė programa „Druskininkai: praeitis, dabartis, ateitis“ su trimis temomis: „Sveikatingumas Druskininkuose“, „Druskininkų transportas“ ir „Druskininkų vilos“. Galerijoje vyksta edukacinė programa, leidžianti išlaisvinti kūrybiškumą ir saviraišką, pasitelkiant šešėlių teatrą, „Kokius padavimus apie Druskininkus kužda šešėliai?“ ir jos temos: „Legenda apie Nemuno sūriuosius vandenis“, „Padavimas apie Grožio šaltinį“ ir „Legenda apie Švendubrės akmenį“. Šešėlių teatro užsiėmimas yra pritaikytas visai šeimai. Prieššventiniu laikotarpiu organizuojamos pažintinės „Kalėdinės dirbtuvėlės“ buria bendrystei ir puoselėja tradicijas, skatina tvarumą.

Visos vykstančios edukacinės programos skatina pažinimo džiaugsmą, kelia žinių bei kultūros lygį, ugdo kritinį mąstymą. Taip pat ir visa anksčiau minėta Druskininkų miesto muziejaus ir Galerijos veikla, kuri tenkina pažinimo mokytis visą gyvenimą poreikius, ugdo bendrąsias kompetencijas, užtikrina geresnę socialinę integraciją.