Zbiory

Muzeum gromadzi, przechowuje i bada eksponaty historyczne Druskienik: stare widokówki Druskienik, wydruki i dokumenty z różnych okresów związane z Druskienikami, publikacje konferencji naukowych na temat Druskienik odbywających się w Druskienikach, starożytne przedmioty gospodarcze z symboliką Druskienik, dokumenty świadczące o osiągnięciach regalii i życiowych szanownych obywateli Druskienik K. Gajauskasa, P. Wiszczinisa (P. Viščinis), E. Kriaucziunaite (E. Kriaučiūnaitė), którzy już nie żyją, zbiory fotografii działalności zakładów uzdrowiskowych okresu radzieckiego oraz odblaski życia codziennego obecnych Druskienik: widokówki, broszury o sanatoriach i centrach SPA, manierki do picia druskienickiej wody mineralnej i in.

W muzeum jest kształtowany osobny Fundusz Fotografii, którego chlubą jest kolekcja fotografii B. Pilsudskiego (1898–1905). Dużo informacji historykom dostarcza zbiór klisz fotograficznych A. J. Kubiliusa z Druskienik (1960-1989 r.).

Miłośnicy i badacze sztuk pięknych cenią unikalną kolekcję artystów wychodźstwa, podarowaną przez P. Wiszczinasa. Muzeum gromadzi też prace z pleneru “Dni M. K. Cziurlionisa” (1978 –2000).