Jak znaleźć muzeum?

Adres:
ul. M. K. Čiurlionio 59, 66164 Druskieniki.
Tel./faks (8~313) 51024.
muziejus@druskininkai.lt 

Ważna informacja: bezpłatny duży parking samochodowy;
wejście do ekspozycji od strony ulicy.

GOOGLE MAPS