Zbiór fotografii B. Pilsudskiego

Bronisław Piotr Piłsudski (2 listopada 1866-1918) – polski zesłaniec, etnograf, zajmujący się ludem i kulturą Ajnów. Brat Józefa Piłsudskiego.
Od 1874 w Wilnie, gdzie 3 lata później wstępuje do gimnazjum. Razem z bratem Józefem organizują kółko samokształceniowe Spójnia. Po śmierci matki (1884) w 1886 wyjeżdża do Sankt Petersburga, gdzie zdaje egzamin na bakałarza i wstępuje na Wydział Prawa miejscowego uniwersytetu.
W 1887 zostaje wciągnięty w przygotowania Woli Ludu do zamachu na cara Aleksandra III. Wśród zamachowców znajduje się między innymi Aleksander Uljanow, starszy brat Włodzimierza znanego potem jako Lenin. Po wsypie za udział w spisku został skazany na 15 lat zesłania i ciężkich prac na wyspę Sachalin.
Na Sachalinie w 1891 poznaje Lwa Jakowlewicza Sternberga, znanego już etnografa, który także znajduje się na zesłaniu. W 1896 roku ukazuje się jego praca o obserwacjach klimatycznych. Zostaje wówczas wysłany z misją meteorologiczną na południową część wyspy, gdzie styka się z Ajnami.
Po 10 latach zesłania reszta wyroku zostaje zamieniona na nakaz osiedlenia się bez prawa opuszczania rosyjskiego Dalekiego Wschodu. 3 lata później otrzymuje propozycję cesarskiej akademii nauk, aby udać się na badania kultury Ajnów i Oroków na Sachalin. W tym samym roku osiedla się – już jako wolny człowiek – w wiosce Ai, gdzie zakochuje się w pięknej Chuhsamma, krewnej wodza Kimur Bafunke, która rodzi mu syna o imieniu Sukez.
W 1903 wraz z Sieroszewskim udaje się na badania kultury Ajnów z wyspy Hokkaido (wówczas zwanej Yesso).