2018 m. restauravimo projektas

Druskininkų miesto muziejaus dailės rinkinyje saugomi Adomo Varno (1879-1979) sukurti įžymių lietuvių portretai (26 vnt.), kurie savo gyvenimo darbus skyrė Lietuvai ir Nepriklausomos Lietuvos idėjai. Šalia kiekvienam lietuviui pažįstamų didžių tautos asmenybių: Strazdelio, S.Daukanto, Maironio, A.Baranausko, M.Valančiaus, V.Kudirkos, M.K.Čiurlionio, Žemaitės portretų, lygia greta pastatomi žmonės, kurie toli nuo Lietuvos, egzilyje, toliau puoselėjo Vasario 16-osios idealus, savo kasdiene veikla įrodė neblėstantį tikėjimą Laisve ir Nepriklausomos Lietuvos ateitimi. Muziejui kolekciją padovanojo Domas ir Snieguolė Akstinai. Eksponatų nykimo priežastys buvo pagilintos dėl ankstesnio netinkamo saugojimo: piešiniai į Muziejų pateko neteisingai surėminti, dažnai popieriaus lakštai nugarėlių keliose vietose buvo priklijuoti lipnia juosta, medicininiu pleistru ar izoliacija, arba priklijuoti visu plotu netinkamais klijais. A.Varno portretai yra piešti pieštuku, anglimi, sangina ant įvairaus popieriaus. Tai yra trapios, mechaniškai jautrios, blunkančios, nestabilios priemonės ir medžiagos, kurias yra sudėtinga restauruoti bei  problemiška saugoti.

2018 m. įvykdytas Lietuvos kultūros tarybos finansuotas restauravimo projektas „Druskininkų miesto muziejaus dailės rinkinio eksponatų – A.Varno piešinių irlitografijų – restauravimas“.