Paroda „Muziejaus aukso fondas. Dailė. Aliejinė tapyba“

Kviečiame aplankyti parodą iš Muziejaus rinkinių „Muziejaus aukso fondas. Dailė. Aliejinė tapyba“. Paroda skirta Vasario 16-ajai.

Druskininkų miesto muziejus per savo gyvavimo dvidešimtmetį yra sukaupęs solidų ir gausų profesionaliosios dailės rinkinį. Pirmasis rinkinys atėjęs į Muziejų – Druskininkų Garbės piliečio Petro Viščinio (1912-1998) miestui dovanota Lietuvos dailininkų išeivių paveikslų kolekcija. Šį rinkinį sudaro tokių dailininkų, kaip: Kazimieras Žoromskis, Adomas Galdikas, Viktoras Vizgirda, Antanas Tamošaitis, Anastazija Tamošaitienė, Vytautas Valius, Bronius Murinas, V. K. Jonynas, Romas Viesulas, Vida Krištolaitytė – darbai. Jau dabar šių autorių kūriniai yra tapę geidžiamu meno kolekcininkų, dailės muziejų objektu, o kai kurių autorių kūryba pristatoma jiems specialiai įsteigtuose muziejuose ar galerijose. Dabar Muziejus saugo tikrą Lietuvos dailės aukso fondą, surinktą įvairiais keliais ir  apimantį 1959 – 2006 m. laikotarpį. Kaip viena iš įdomesnių ir labai gerai iliustruojanti dabartinį laikotarpį istorija – tai keturių sovietmečio 6-tojo dešimtmečio paveikslų likimas. 1960 m. birželį kurorte pradėjo veikti nauja 72 kabinų purvo gydykla. Apie atidaryto objekto interjero dekoravimą netikėtai žinių atskleidė 2001–2003 m. Druskininkų gydyklų rekonstrukcija, kai tuometinis Gydyklų direktorius perdavė Muziejui 4 jau seniai šiluminiame mazge trūnijusius nurašytus (praktiškai išmestus) aliejiniais dažais tapytus paveikslus. Nešvariose, su vietomis ištrupėjusiais dažais, drėgmės, pelėsiu apimtose drobėse niekas nebeįžiūrėjo jokios vertės. Ir kaip dažnai atsitinka šiandien, paveikslai buvo pasmerkti sunaikinimui. Dailės kūriniai buvo tragiškos būklės ir prašėsi restauratoriaus rankos. Muziejus džiaugėsi gautu pasiūlymu ir prisiėmė saugoti niekam nebereikalingas vertybes, vėliau jas atidavė restauruoti. 2017 m. aukščiausios kategorijos molbertinės tapybos restauratorius VDA Paminklotvarkos katedros doc. Linas Lukoševičius baigė restauruoti šiuos 1959 m. sukurtus žymių Lietuvos tapytojų: Rimto Kalpoko (1908–1999), Aldonos Kabailaitės (g. 1930 m.), Petro Stausko (1919–2003), darbus. Visų paveikslų nugarines puses žymėjo popierinė etiketė „Lietuvos TSR dailės fondas“. Nepaisant to, žiūrinčiojo į drobę akis malonina ir glosto Lietuvos peizažas: rašytojos Žemaitės tėviškė, iškritęs pirmasis sniegas, pro šalį vingiuojanti upė ir tyvuliuojantys ežerai. Jokios propagandos, išskyrus išpažintą meilę Lietuvai. Vienas, ypač retai Muziejaus rinkiniuose sutinkamos autorės Aldonos Kabailaitės  darbas rodomas šioje ekspozicijoje.

Daugelis parodoje eksponuojamų kūrinių yra iš Druskininkuose nuo 1979 – 2000 m.  vykusių plenerų „M. K. Čiurlionio dienos“. Pleneras buvo toks populiarus, kad metai po metų išplėtė savo dalyvių geografiją. Taip iš vietinio lygmens perėjo į tarptautinį renginį. Paskutiniais metais į plenerą atvykdavo svečiai ne tik iš buvusios Sovietų Sąjungos: Estijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, bet ir iš Airijos, Prancūzijos, Suomijos. Parodoje jūs išvysite nacionalinės premijos laureatės Rūtos Katiliūtės, dailininkės ir menotyrininkės dr. Sigitos Maslauskaitės, Romualdo Audrūno Kuncos (19352011), Genovaitės Stasės Kariniauskaitės (1934–2017), Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės ir kitų  žymių Lietuvos dailininkų tapybos darbus.

Šia ekspozicija Muziejus nori įtvirtinti naują tradiciją – kasmet Vasario 16-ajai parengti parodą iš Muziejaus aukso fondo. Šiais metais kviečiame pamatyti tapybos rinkinį. Kitais metais bus pristatyti grafikos, dar kitais – akvarelės, pastelės, skulptūros, medalių, fotografijos ir kiti rinkiniai.

This image has an empty alt attribute; its file name is PLAKATAS-BANERIS-aukso-fondas-2022-A-819x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is PLAKATAS-BANERIS-aukso-fondas-2022-B-819x1024.jpg