B. Pilsudskio fotografijų rinkinys

Bronislovo Pilsudskio fotografijų (1898-1905) rinkinį sudaro 50 Sachalino tautelių vaizdų, kuriose užfiksuotos jų šventės, papročiai ir buitis. Fotografijų autorius Bronislovas Pilsudskis (1866-1918) – įdomi asmenybė, savo gyvenimo veikla susijęs su lietuvių, rusų, lenkų, japonų, prancūzų bei jau XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios sandūroje beveik išnykusių Tolimųjų Rytų tautelių kultūromis. Pastarųjų kultūrų išsamus tyrimas labiausiai ir išgarsino Bronislovą Pilsudskį, kaip mokslininką etnologą. Vienas iš B. Pilsudskio reikšmingiausių nuopelnų Lietuvai yra 1916 m. prancūzų kalba parašyta ir išleista studija apie lietuviškus kryžius.
Fotografijų rinkinį tyrinėjo ir nuotraukų metrikas sudarė prof. hab. dr. Alfredas F.Majevičius (Alfred F. Majewicz, Lenkija), tikslino Osakos universiteto profesorius Koichi Inoue ir Saitamos universiteto profesorius, dr. Kazuhiko Sawada (Japonija). Muziejaus rinkinyje mokslininkai rado 8 unikalius vaizdus. Daugiausia – ainu tautelės fotografijų. Lietuvių enciklopedijoje, išleistoje 1953 m. Bostone, rašoma: Ainu. Pirmojoje periodo pusėje (apytiksliai iki 13000 m. pr. Kr.) Japonija buvo žemyno dalis ir gyventojai laisvai migravo po šias teritorijas medžiodami elnius. Apie 13000 m.pr. Kr. pakyla vandenyno lygis, dalis teritorijos atsiduria po vandeniu ir atsiranda Japonijos salos. Apie 10000 m. pr. Kr. į salas pradeda keltis būsimųjų japonų protėvių gentys. Kėlėsi 4 keliais: Per Kurilų salas iš Sibiro atsikėlė ainu gentys ir apsigyveno Hokkaido saloje bei Honšiu salos šiaurinėje dalyje. “Ainu, Aino” reiškia “žmogus”. Antropologiniu atžvilgiu, tai beveik visai kaukazietiška rasė. Pagrindiniai bruožai – žemas ūgis, kvadratinė veido forma, žymus kūno plaukuotumas. Ši gentis kildina save iš lokio giminės ir tiki į lokio totemą. Jų aprangos, namų apyvokos daiktų puošyba bei spalvinė gama labai artima Sibiro čiukčių gentims. Ainu bendruomenės san­tvarkoje žymu matriarchato bruožų. Ainu re­ligija animistiška su aiškaus monoteizmo tendencijomis. Nors japonų vyriausybės ir globojama, bet Ainu tautelė nyksta.
Muziejus yra parengęs šių fotografijų kilnojamąją parodą ir ją eksponavęs Lietuvos Nacionalinėje UNESCO parodų salėje, Lenkijoje ir kituose Lietuvos kultūros įstaigose.