Kviečiame apžiūrėti naują vitražą Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje!

Druskininkų miesto muziejaus organizuojamas Vitražo simpoziumas „Čiurlionio atspindžiai“ – vienintelė, analogų Lietuvoje neturinti, aštuonerius metus skaičiuojanti iniciatyva, skirta propaguoti ir populiarinti šiuolaikinio vitražo meną. Dalyvauti simpoziume kviečiami įvairių kartų profesionalūs vitražo dailininkai. Profesionalių menininkų, Lietuvos dailininkų sąjungos narių, dalyvavimas kultūriniame vaikų ir jaunimo ugdymo procese formuoja asmens vertybines nuostatas, plečia kultūrinį akiratį bei ugdo jų kūrybinę saviraišką. Simpoziumų metu sukurtais vitražais puošiamos Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos erdvės, o sukurta šiuolaikinio vitražo ekspozicija tapo dar vienu kultūriniu traukos objektu kurorte ir yra įtraukta į Nacionalinio M. K. Čiurlionio kelio lankomų objektų sąrašą.

 Druskininkų miesto muziejus, kaip kultūrinio paveldo puoselėtojas, akcentuodamas profesionalaus meno svarbą ir tęsdamas pradėtą vitražo meno sklaidą bei profesionalių menininkų indėlį vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo procese, jau aštuntą kartą organizavo vitražo simpoziumą „Čiurlionio atspindžiai 2022“.

Kaip ir kasmet buvo kviečiami 4 profesionalūs vitražo dailininkai, LDS nariai, į 5 dienų trukmės kūrybinę stovyklą Druskininkuose. Čia jie kūrė vitražo eskizus Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklai. Šiemet buvo kviečiami Konstantinas Eugenijus Šatūnas, Bronius Bružas, Daina ir Artūras Rimkevičiai. Konkursą laimėjo šeimos duetas Daina ir Artūras Rimkevičiai, kurie sukūrė bendrą vitražą „Čiurlionis „Pelėdų kalne“.

Druskininkų vitražo simpoziumas aktualina ne tik Lietuvos genijaus talento daugiabriauniškumą, bet ir populiarina Lietuvos profesionaliojo vitražo mokyklą, kuri savo tradicija garsėja, kaip viena iš trijų esančių pasaulyje (Lietuvoje, Šiaurės Amerikoje ir Vokietijoje) tradicijas turinčių vitražo mokyklų. Projektas – Druskininkų vitražo simpoziumas „Čiurlionio atspindžiai“ kokybiška ir menine veikla bei išliekamąja verte svarbus kultūros ir meno srities raidai, vaikų ir jaunimo kultūriniam ugdymui bei šiuolaikinei visuomenei, skatina bendradarbiavimą tarp skirtingų institucijų: Lietuvos dailininkų sąjungos, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos, Druskininkų miesto muziejaus. Iš 2015-2022 m. Druskininkų simpoziumuose dalyvavusių profesionalių dailininkų projektų buvo atrinkti ir yra realizuoti šie kūriniai: 2015 m. – E. Markūno „Parafrazės su Čiurlioniu“ ir E. Utarienės „Atspindžiai / vasaros simfonija – 2015“; 2016 m. – E. Rakauskaitės „Čiurlionio atspindžiai“; 2017 m. – R. Mulevičiaus „Origami virš Nemuno“ ir N. Baublio „Gyvybė iš žemės gelmių“; 2018 m. – V. Matonio „Čiurlionio atspindžiai Druskininkuose“; 2019 m. – I. Meidaus „Pasaulio vizija. Variantas Nr.4“ ir Ž. Mirinavičiaus „Laiškai Sofijai“; 2020 m. – G. Kraujelio „Čiurlionio obelis“, 2021 m. – V. Andrašiūnaitės „Jūra“, 2022 m. – D. ir A. Rimkevičių „Čiurlionis „Pelėdų kalne“.

2020 metais Lietuvos dailininkų sąjungos išleistame vitražo, meninio ir architektūrinio stiklo kūrinių albume „Šviesos architektūra“ yra trijų autorių vitražų fotografijos iš simpoziumo „Čiurlionio atspindžiai“ metu sukurtų kūrinių.

Aštuonerius metus Druskininkuose vyksta vitražo simpoziumai, kurių rezultatas – profesionalių vitražo dailininkų kūrinių ekspozicija Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje. Ši ekspozicija jau dabar vertinama kaip tam tikras paskutinio dešimtmečio Lietuvos vitražo raidos atspindys ir dėl savo kokybiškos meninės bei išliekamosios vertės yra įtraukta į nacionalinio kultūros kelio „Čiurlionio kelias“ lankomų objektų sąrašą. Simpoziumas yra svarbus kultūriniam regiono gyventojų ugdymui bei didina domėjimąsi profesionaliuoju menu regione.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Druskininkų savivaldybė