Gruodžio 9 d. paminėjome Tarptautinę antikorupcijos dieną!

Kaip ir kasmet, gruodžio 9-ąją, visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena, kurią paminėti susibūrė ir Muziejaus kolektyvas. Ji skirta atkreipti dėmesį į korupcijos plitimo rizikas, didinti visuomenės sąmoningumą, skatinti kuo daugiau žmonių bei institucijų užkirsti kelią korupcijos apraiškoms ir nesąžiningam elgesiui.

Šios dienos idėją ir tikslus pristatė Muziejaus direktorius, pažymėjęs, kad mūsų kolektyvas ir toliau puoselėtų ir vadovautųsi vertybėmis, kurių pamatas – sąžiningumas ne tik prieš save patį, bet ir prieš kolegas, kitus žmones, su kuriais bendraujame ir dirbame. Direktoriaus pavaduotoja Digna Čaplikaitė, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, paskatino prisiminti korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą, kurių tikslas – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę Muziejuje.

Antikorupcinio sąmoningumo didinimui buvo pasitelkta smagi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos parengta edukacinė priemonė – animaciniai filmukai – #GROTELĖSUŽKYŠĮ. Tai – puiki antikorupcinė edukacinė priemonė, kurioje pasitelkiamas humoras ir pateikiamos komiškos, netgi absurdiškos situacijos kalbant rimta tema – apie korupcijos reiškinį ir jo pasekmes. Po animacinių filmukų peržiūros padiskutavome apie matytų situacijų atspindžius valstybėje bei kasdieniniame gyvenime.