Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

2021 m. sausio 13 d. Muziejus jungėsi  prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Kaip ir visoje Lietuvoje žvakių liepsnelės Muziejaus languose  plazdėjo nuo 8.00 iki 8.10 val.