Personalinė Valdo Pukevičiaus paroda „Tête à tête“

Valdas Pukevičius

Lietuva / Lithuania

Gimė 1984 metais. 2009 baigė Vilniaus dailės akademiją, magistro laipsnis. Pagal Švietimo mainų paramos fondo programą ERASMUS 2006 stažavosi Hacetepe universitete Ankaroje, Turkijoje; 2009–2010 – Danijos Oderio aukštojoje mokykloje. Nuo 2006 dalyvauja parodose bei simpoziumuose Danijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rusijoje, Turkijoje, Ukrainoje. Nuo 2012 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Kuria savo įkurtoje studijoje (www.valdasstudio.com).

Born in 1984. He graduated from the Vilnius Academy of Arts (MFA: Ceramics, 2009).

Following the EU Student exchange programme ERASMUS he studied at the Hacettepe University, Ankara, Turkey (2006), and at the Danish Folk High School, Odder (2009–2010). Since 2006 he has participated in exhibitions and symposiums in Denmark, Latvia, Lithuania, Russia,Turkey and Ukraine. He has been a member of the Lithuanian Artists{g Union since 2012. He works at the Vilnius Academy of Arts and also creates in his studio.

Išgyvenome įdomų, keistą, sunkų ir įkvepiantį laikotarpį – pandemiją. Periodą, kuomet smarkiai besisukantis pasaulis buvo sustabdytas. Iš globalių greit tapome lokaliais, iš atvirų daug ir artimai bendraujančių būtybių tapome savo socialiniuose tinkluose besiizoliuojančiais individais.

Šis pasikeitimo momentas, mūsų gyvenimo transformacija, mane labiausiai ir įkvėpė pradėti kurti darbų ciklą „Tête-à-tête“. Lėkštė su dviem akimis pasirinkta kaip žmogaus simbolis. Naudojant daug spalvų, tekstūrų ir paviršiaus reljefo, stengiuosi užfiksuoti kasdienes emocijas ir nuotaikas. Dirbant su kolekcija „Tête-à-tête“, lipdau, dekoruoju, glazūruoju kiekvieną dieną. Tai padeda išlaikyti bendrą stilistiką, bet tuo pat metu kiekviena diena, kuriamiems indams suteikia individualumą, kuriame galime stebėti kiekvienos dienos kitimą.

Visos lėkštės kartu kuria naują darinį – mano (visų mūsų kartu) naują kasdienybės atspindį. Noriu, kad žiūrėdami į šiuos darbus galėtume apžvelgti ir suprasti, kokią didžiulę įtaką mums visiems padarė ši pandemija. Noriu, kad šiame darbe kiekvienas akis į akį pamatytume savo asmenines vidines transformacijas.

We have had an interesting, strange, difficult and inspiring period – a pandemic. The period when the rapidly rotating world was stopped. We have quickly become local from the global, we have become isolated individuals in our social networks from many open and intimate beings.

This moment of change, the transformation of our lives, inspired me the most to start creating the cycle of works „Tête-à-tête“. The plate with two eyes was chosen as a human symbol. Using a lot of colors, textures, and surface relief, I try to capture everyday emotions and moods.

Working with the Tête-à-tête collection, I stick, decorate and glaze every day. It helps to maintain a common style, but at the same time, each day gives the dishes being created an individuality in which we can observe the change of each day. All the plates together create a new derivation – a new reflection of my (all of us together) everyday life. I want us to be able to look at and understand the great impact this pandemic has had on all of us as we look at this work. I want everyone in this work to see our personal inner transformations face to face.

R_ecenzija

Dailėtyrininkė Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė

Valdą Pukevičių pažįstu ir stebiu jo kūrybą daugiau kaip dešimt metų ir tikrai žinau, koks jis darbštus, imlus naujovėms, smalsus ir atidus technologiniams procesams.

Personalinę parodą surengti nėra paprasta, reikia sukaupti didelį kiekį parodos vertų eksponatų, o tai tikrai jau nebe pirma Valdo paroda. Jis visada nustebina kokybe ir kiekybe. Ar tai būtų kiek siurrealių botaninių-animalistinių dekolių siautulio kupini paviršiai, ar minimalizuotų formų indai, kurių paviršius džiugina glazūrų įvairove puikiai derančia su kuklių formų ir puikių proporcijų tūriais.

Naujausiuose darbuose, eksponuojamuose šioje parodoje, Valdas Pukevičius koncentruojasi į emociją, kasdienį emocijų bei minčių kismą, santykį su kasdieniu, bet nuolat kintančiu pasauliu, aplinka, santykiu tiek su savo jausmų įvairiapusiška amplitude, tiek ir su emocijomis, kurias teikia “išoriniai” veiksniai, susitikimai bei kiti potyriai. Visa tai menininkas siekia perteikti improvizuodamas bei eksperimentuodamas, tiek su tekstūromis, faktūromis, tiek su spalvomis.

Savo improvizacijų pagrindui Valdas naudoją didelio formato lėkštę, papildyta simboliškomis iškilių „akių burbulų” žymėmis. Tai tarsi koks „trafaretas“, tik pradinė formų užuomina, kuriai buvo lemta tapti įvairiapusiškų spalvų, emocijų, asociacijų, eksperimentų kupinos kolekcijos išeities tašku. Galima tai palyginti su pirminėmis emocijų ženkliukų formomis (pvz. “smile”), kurios dabar jau virtualiose bendruomenėse tapo ištisomis emodzi kolekcijomis ir katalogais. Tête-à-tête su kasdienėm emocijom, sutiktais žmonėmis – toks pagrindinis šios Valdo kolekcijos credo.

Ši paroda yra puikus liudijimas, kad kartais priverstinė saviizoliacija (kalbama apie karantininius laikotarpius) gali būti ir itin paranki kūrėjui. Valdas Pukevičius šiuo laikotarpiu itin susikoncentravo ties naujomis idėjomis bei darbais, kasdien dirbo, kūrė, improvizavo, užsiėmė kaip pats sakė „akla tapyba glazūromis”, štai, dabar ir matome tokį gausų bei intriguojantį rezultatą. Daug eksperimentuodamas su glazūromis, jų spalvomis, tekstūromis, stiklo glazūromis Valdas išgavo nesuskaičiuojamą kiekį vizualių emocijų, kur paviršiai gali priminti tiek akvarelę, tiek vitražą, tiek ekspresyvios tapybos fragmentą.

Nevengiama ir kitų, paviršiaus estetiką kuriamų elementų, aukso, bronzos glazūros, liustro, o ir tų pačių dekolių, papildančių vieno ar kito darbo emocijas, simboliką bei pasakojamas istorijas.

Taigi, Valdas Pukevičius, kad ir sunkiais visiems laikotarpiais nelaukė įkvėpimo „žiūrėdamas į debesis“ (nebent tokia būtų būsimo kūrinio idėja), o kasdien uoliai darbavosi, liejo savo emocijas molio paviršiuose, kurios išdegtos sužibėjo, sužaižaravo ir stebina mus įvairuojančių ženklų ir jausenų kalba.