Kopijavimo paslaugos


Paslaugos  pavadinimas

Mato vnt.
Kaina
Pažintiniams tikslams
Kaina
Komerciniams tikslams
Eksponatų fotografavimas bei filmavimas1 vnt.2,00 Eur10,00 Eur
Ekspozicijos ir parodų filmavimas bei fotografavimas30 min.3,00 Eur10,00 Eur
Eksponato išdavimas fotografavimui ir filmavimui1 vnt.3,00 Eur30,00 Eur
Leidimas publikuoti eksponatą1 vnt.8,00 Eur50,00 Eur
Archyvinės medžiagos pateikimas:
 Iki 10 lapų1 byla5,00 Eur15,00 Eur
Nuo 10 iki 30 lapų1 byla15,00 Eur50,00 Eur
Fotografavimas muziejaus įranga ir nuotraukos atspausdinimas fotopopieriuje A41 vnt.6,00 Eur15,00 Eur
Eksponato nuoma (1 mėn.)1 vnt.5,00 Eur
Eksponato skenavimas A41 vnt.3,00 Eur
Eksponato skenavimas A31 vnt.8,00 Eur
Kopijavimas A41 vnt.0,50 Eur
Spausdinimas fotopopieriuje A41 vnt.6,00 Eur
Spausdinimas fotopopieriuje A31 vnt.15,00 Eur
Įrašymas į CD1 vnt.2,00 Eur
Naudojimasis archyvine medžiaga, įrašyta skaitmeninėje laikmenoje, muziejaus kompiuteriu
1 val.
2,00 EurPastaba: Muziejus pasilieka teisę atsisakyti kopijuoti eksponatą, išnuomoti salę ar muziejinę vertybę, jeigu eksponatams ar ekspozicijoms grėstų žala bei būtų reikalinga papildoma apsauga!