Senoji Druskininkų fotografija. Carinis laikotarpis