Darbo skelbimas. Muziejininkas

Druskininkų miesto muziejus ieško darbuotojo

Druskininkų miesto muziejus – Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1999 m. gegužės 26 d. Muziejus kaupia, tyrinėja, saugo bei pristato visuomenei istorinę medžiagą apie Druskininkus ir apylinkes, ruošia edukacines programas, rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas bei parodas, organizuoja istorines paskaitas ir konferencijas, bendrauja su panašaus profilio muziejais Lietuvoje ir užsienyje.

Muziejininkas  – edukatorius (-ė): 

Veiklos sritis – lankytojų aptarnavimas ir ekskursijų vedimas, edukacinių programų rengimas ir įgyvendinimas.

Pareigybės lygis – darbuotojo pareigybė A lygio (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 1 punktas).

Funkcijos: lankytojų aptarnavimas ir ekskursijų vedimas, supažindinimas su ekspozicija; lankytojų statistikos vedimas; parodų, kultūros ir kitų renginių kūrimas, rengimas bei jų viešinimas; projektų paraiškų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas; edukacinių programų ir jų temų parengimas, atnaujinimas ir užsiėmimų vedimas; informacinės medžiagos, susijusios su vykdoma parodine ir edukacine veikla rengimas; bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis ir atminties institucijomis.

Minimalūs reikalavimai: aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas; lietuvių kalbos, anglų (vokiečių, prancūzų) kalbos ir kitos (rusų, lenkų) užsienio kalbos mokėjimas; kūrybiškumas, domėjimasis kultūros sritimi; komunikabilumas, atsakingumas, iniciatyvumas, komandinio darbo įgūdžiai; gebėjimas savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį; projektų valdymo patirtis – privalumas; geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (darbas Microsoft Office ar analogiškos programos paketu).

Pareigybės pavaldumas – Druskininkų miesto muziejaus direktoriui.

Darbo krūvis – 1,0 etatas.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „Muziejininkas“ el. paštu muziejus@druskininkai.lt iki 2020 m. birželio 20 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Daugiau informacijos: el. paštas: muziejus@druskininkai.lt , tel. (8 313) 51024