Knygos

Ar tikrai Raigardas prasmego?

Knygoje apibūdinti unikalaus kultūros ir gamtos paminklo – Raigardo slėnio (Druskininkų apylinkės) atsiradimo ir apgyvendinimo etapai, išryškinta šios vietovės gamtinės aplinkos įtaka meninei kūrybai, įvertintas profesionalių kūrėjų (M.K.Čiurlionio ir A.Švėgždos) santykis su fenomenalių gamtos reiškinių sukurta gamta. Leidinys iliustruotas gamtinės aplinkos raidą vaizduojančiais žemėlapiais, archeologinių radinių piešiniais, dailės kūrinių reprodukcijomis ir fotonuotraukomis. Autoriai: V.Baltrūnas, R.Andriušytė-Žukienė, B.Karmaza, L.Kvizikevičius, T.Ostrauskas, R.Petrošius, V.Pukelytė, M.Stančikaitė, A.Širmulis, V.Vaitkevičius. Knyga skiriama M.K.Čiurlionio 125 metų jubiliejui.

Mineralinis miestelis arba kurortinės kultūros pradžia Lietuvoje

Leidėjas: Vilniaus dailės akademijos leidykla.
Išleidimo metai: 2003.
Formatas: 20×27.
Puslapių skaičius: 328.
ISBN ar kodas: 9986-571-87-1.
Kaina – 6,00 Eur.

Jau sukako šimtas penkiasdešimt metų, kai Druskininkuose pirmą kartą apsilankė Daugpilio tvirtovės štabskapitonas Vasilijus von Rothkirchas. Ir ne tik apsilankė – savo įspūdžius užfiksavo ir popieriuje. Beveik prieš pusantro šimto metų, 1854-aisiais, gimė „Užrašai apie Druskininkus“ – tekstas, vis dar dominantis tyrinėtojus. Daugelį intriguoja tai, kad cenzūros kadaise uždraustas tekstas niekuomet ir nebuvo išspausdintas. Ne menkesnį domėjimąsi žadina ir puikios šio rankraščio iliustracijos. Tačiau svarbiausias tokio populiarumo kaltininkas yra pats autorius – Vasilijus von Rothkirchas, arba Wilhelmas Reinoldas von Rothkirchas, paslaptingasis Teobaldas (1819 – 1891) – publicistas, memuaristas (palikęs mums ir puikius „Vilniaus prisiminimus“), dramaturgas, prozininkas, vertėjas (be kita ko, Adomo Mickevičiaus „Vėlinių“ ketvirtosios dalies vertėjas į rusų kalbą), mitologas (jo plunksnai priklauso rankraštis „Visa lietuvių mitologija ir įvairių rašytojų nuomonių apie ją rinkinys“).Tai viena kontraversiškiausių mūsų istorijos asmenybių. Sakau „mūsų“, nes ne vienam XIX amžiaus istorijos tyrinėtojui von Rothkir-cho vardas asocijuojasi kaip tik su Druskininkais. Taip jau sutapo, kad per šį rankraštį tarytum iš naujo atrandamas ir pats „mineralinis miestelis“, ir apskritai Lietuvos kurortinės kultūros užuomazgos(Reda Griškaitė).
Knygos autorė Reda Griškaitė į Vasilijaus von Rothkircho rankraštį žvelgia istorikės, kuriai visų pirma rūpi Druskininkų kurorto pradžia, žvilgsniu. Šios knygos tikslas – pateikti kiek galima daugiau naujos informacijos tiek apie anuometinius Druskininkus, tiek ir apie patį von Rothkirchą, o kartu paskatinti ir tolesnius šios problematikos tyrimus. Pasitelkusi Vasilijaus von Rothkircho „Užrašus apie Druskininkus“, autorė supažindina su populiariausia tuometinės literatūros apie Druskininkus tema – šios vietovės praeitimi, anuometiniu kurorto vaizdu, jo svečių pramogomis, reginiais (koncertais, teatro spektakliais). Daug dėmesio skiria tuomet aktualiai aukštosios krašto visuomenės (vyravusios anuometiniuose Druskininkuose) kritikai, kurios apstu von Rothkircho tekste. Atskirai aptaria ir kurorte viešėjusių bei kūrusių literatų, dailininkų pasaulį. Trisdešimt trys rankraštį puošiantys piešiniai, atspindintys to meto kurorto vaizdus, jo svečių gyvenimą – bene didžiausia „Užrašų apie Druskininkus“ vertybė. Juolab, kad nieko panašaus nerasime kituose tuomet pasaulį išvydusiuose tekstuose apie Druskininkus.

Knygelė apie Druskininkus

Leidinyje pristatoma bendra Druskininkų istorija peržvalga nuo XVII a. iki 1988 m. Knygelė gausiai iliustruota senųjų Druskininkų piešiniais, litografijomis, fotografijomis.
Leidėjas: Druskininkų miesto muziejus.
Sudarytoja: Roma Dusevičienė.
Išleidimo metai: 2005.
Formatas: 15X 21.
Puslapių skaičius: 16.
Kaina – 1,50 Eur.